RM25.00

Adalah sangat mustahak untuk umat Islam bukan sekadar menerima-pakai idea-idea semasa mengenai kepimpinan, yang umumnya dikuasai oleh pandangan alam Barat. Sebaliknya, mereka mestilah secara aktif mem

Lagi
RM20.00

Keperpustakaan merupakan simbol peradaban dan ketinggian sesuatu tamadun. Ilmu yang tersenarai dalam pengelasan ilmu dapat disaksikan menerusi penghasilan karya para ilmuwan Islam. Kepelbagaian ilmu i

Lagi
RM25.00

Buku ini lebih menfokuskan kepada ajakan perubahan tingkah laku setelah menyedari betapa kr

Lagi
RM25.00

Buku ini meninjau dan menjelaskan senario semasa berkaitan masyarakat di negara ini, khususnya umat Islam yang masih mengamalkan budaya berhutang. Seterusnya, mengenal pasti punca-punca beban hutang i

Lagi
RM20.00

Indeks Pembangunan Ummah Malaysia atau MUDI adalah satu indeks yang dibangunkan oleh IKIM bagi mengukur tahap pembangunan yang dicapai oleh umat Islam di Malaysia dari perspektif Islam. Sebagai sebuah

Lagi
Shadow

Selamat datang ke E-Kiosk IKIM.

Menawarkan pelbagai produk untuk pencinta ilmu dan Islam!

Sains Dan Nilai

‘Menuntut ilmu bagi memuaskan naluri ingin tahu yang remeh, tanpa penghargaan nilai-nilai past

RM25.00